REFLEKTION

På denna sida är min intention att reflektera och skriva kring olika ämnen som kommer till mig. Lite som en blogg eller en inblick i hur jag ser på olika ämnen i kombination med de budskap mina guider ger kring frågan.

Sen har alla olika synpunkter och jag säger inte att jag har rätt eller fel utan läs och känn in, resonerar det med dig så ta det med dig, om inte så är det bara att släppa och gå vidare. Jag hoppas att det ändå ska bidra med kanske en annan vinkel eller synsätt som kan leda till reflektion och insikt. Eller som små verktyg som du kan ta med dig och lägga i din verktygslåda och ta fram när du behöver dem.


Jag hade tyckt att det vore fantastiskt att höra ifrån DIG kring vad du kanske går och funderar på. Vill du dela med dig av dina tankar och reflektioner och vill att jag skriver om det så hör jättegärna av dig genom att klicka på knappen nedan!


Med ljus & kärlek,

Elin

T E M A N

Klicka på bilden för att komma till texten

ATT STÅ I SITT LJUS

Vad betyder det och varför är det så viktigt?

FÖRLÅTELSENS KRAFT

Frigör dig själv genom att fylla dig med

ljus & kärlek.

INSTAGRAM

Här kan du ta del av kortare 

inlägg på min Instagram sida

YOUTUBE

Här hittar du de gratid meditationer
och annat, uppdateras löpande

A T T  S T Å  I  S I T T  L J U S


Vad betyder det och varför är det så viktigt?

11/11 2022


Att stå i sitt eget ljust är något som jag tror att alla någon gång har hört talas om men alla kanske inte är helt införstådda i vad som menas eller hur man kommer dit.

För mig betyder det flera olika saker, eller främst kanske att det har så många olika nivåer av betydelser och effekter.

Det är också något som både mina guider, samt även i princip alla människors guider som jag möter i mitt arbete, är noga med att lyfta fram. När du inte står i ditt ljus är du inte i full kontakt med dig själv.

Därför är det en av de absolut viktigaste delarna i mitt liv och något som jag lägger mycket tid och fokus på att göra.

Vad betyder det?

För mig innebär det:

 • När du står i ditt eget ljus så är du i kontakt både med ditt högre jag
  (ditt sanna jag), med ditt team och även i fritt flöde av energier och kommunikation från högre dimensioner.
 • Känslan av att stå i sitt eget ljus ger ett inre lugn, trygghet och vetskap om vem jag är och vart jag ska.
 • Yttre faktorer så som stress, rädslor och tung energi från andra människor eller miljöer har mindre påverkan på dig, det är som att du har ett skydd av ljus som inte släpper igenom dessa energier.
 • Ljuset hjälper även till att läka din kropp inifrån, genom att du fyller din kropp med ljus så aktiveras alla celler i kroppen och healas. Så minsta lilla att du känner att något är på gång i kroppen, aktivera ditt ljus och fokusera lite extra på det område du känner obehag och skicka extra ljus dit.

"När du står stadigt i DITT ljus är du ditt sanna jag och lever ditt liv utefter ditt hjärtas önskan."

Hur gör man?

Alla personer jag träffat som jobbar med någon form av medialietet eller healing har sin egen version av hur man går tillväga men jag skulle säga att alla är uppbyggda utefter samma principer. Jag är en stark förespråkare av att man ska göra det som känns rätt för en själv och tänker att det viktigaste är ATT man gör det inte HUR man gör det.


Men för att ge en form av struktur och hjälp på vägen så kan man tänka så här:

 • Sätt eller lägg dig så att du kan slappna av för att fullt ut.
 • Be om att få ta emot det högsta, rena ljuset från urkällan och Moder Jord.
 • Visualisera hur du tar in ljuset i kroppen rakt in i kroppen, via hjärtchakrat eller kronchakrat beroende på vad du känner dig mest bekväm med.
 • Visualisera hur ljuset sprider sig i hela kroppen, se och känn efter hur varje liten cell aktiveras av ljuset och hur det gör att kroppen känns lätt.

När hela kroppen är fylld av ljus, så full att ljuset sipprar ut genom huden och skapar en bubbla av ljus runt om dig, så ska vi ta ljuset och förankra det hos Moder Jord.

 • Visualisera hur ljuset skapar tre pelare, en som kommer ut från respektive fot och en från rotchakrat. Pelarna går sen igenom marken, grus, berg och alla jordens lager hela vägen in till Moder Jords mitt.
 • När pelarna nått dit, visualisera hur varje pelare skapar som ett ankare eller rötter som fäster ditt ljus där.
 • Slutligen, ta ett djupt andetag och med inandningen visualisera hur du drar upp Moder Jords varma, röda, kärleksfulla energi igenom hela kroppen. På utandningen känn hur energin kommer ut genom kronchakrat och sen täcker kroppen på utsidan, som vattnet från en dusch. Här kan du ta precis så många andetag du vill, känn hur Moder Jords energi fortsätter att fylla dig för varje andetag du tar.

Vackra bilden är lånad från Meg Benedicte

Du är nu helt och fullt i DIN kraft och hållen av dina guider och änglar. Du vet vem DU är och vad som är rätt för DIG.

Så NJUT av din dag och känn hur kraftfull DU är. Sätt gärna en intention när du är i ditt ljus, t.ex.:

 • Jag är i full kommunikation med mitt högre jag och med mitt team av guider och änglar.
 • Jag är i MITT ljus där endast de energier som är för mitt högsta och bästa har tillåtelse att träda in.
 • Jag är guidad, jag är buren, jag är älskad, jag är trygg.


Jag rekommenderar ALLA att göra övningen varje morgon och kväll samt när som helst under dagen när du känner att du börjar tappa den djupa kontakten med dig själv. Hoppas att detta gav dig inspiration och motivation att mer och mer arbeta med DITT ljus.


Med ljus & kärlek,

Elin


F Ö R L Å T E L S E N S  K R A F T


Frigör dig själv genom att fylla dig med ljus & kärlek.

15/11 2022


Sedan barnsben får vi lära oss att det är viktigt att säga förlåt. Råkar vi göra något som kanske skadar eller sårar någon så vet vi att vi ska säga förlåt till denna personen. Detta följer sen med oss genom uppväxten och jag vågar nog säga att det är en del av vår etiska grundstomme. Men vad jag anser att vi glömmer, eller kanske inte riktigt fått lära oss, är vad vårt ansvar och roll i detta är.

"Genom att förvänta oss ett förlåt blockerar vi oss själva från

att läka och gå vidare"

Kan det vara så att vi skapar mönster och begränsningar genom att vi förväntar oss att andra ska säga förlåt till oss och därmed blockerar oss själva från att läka och gå vidare?

Vad händer när den andra personen varken inser sitt misstag och därmed inte heller säger förlåt?


Den enda som skadas och mår dåligt är tyvärr vi själva. Den andra personen har släppt och gått vidare, helt opåverkad medan du går och grubblar.

Tänk om vi istället kunde se vad vi själva kan göra i dessa situationer. Se händelsen för vad den är och känna in med hjärtat vad vi kan lära oss av den. När vi byter vårt perspektiv och ser våra trauman och motgångar som en lärdom så kan vi lättare lyfta upp dem och släppa oss själva fria genom att FÖRLÅTA både andra och dig själv för vad som hänt och varit. TACKA för lärdomen, skicka din kärlek och förlåtelseenergi till både dig själv, situationen, andra personen osv och SLÄPP taget.

 

Genom att DU ser vad som hänt på detta sättet tar DU också kommandot över ditt liv och bestämmer vad/vem som får styra dig och inte. Plötsligt behöver du inte gå och vänta på ett förlåt eller vänta på en förändring, DU är förändringen som frigör DIG själv.

En extra bonus är att när du försöker att vrida dina tankar på detta sättet och ta kommandot för DITT liv så ger du också dig själv otroligt mycket självkärlek.


Det spelar ingen roll vad du gått igenom, hur hemska saker du upplevt, vad andra personer gjort dig. Så länge DU inte kan släppa eller förlåta så fortsätter DU att bära runt på din karmaryggsäck. 


Hur gör man?

När du blir mer och mer uppmärksam och aktivt börjar att lyfta upp problemet och vrida tankarna till att istället försöka se lärdomen i situationen så kommer du skapa förändring. Du kan alltså helt och fullt göra detta själv. Som nedan modell visar, ju fler gånger du gör det så kommer det bli lättare och lättare, till slut blir det DITT naturliga sätt att möta motstånd och trauman.

Nästa gång du möter en situation eller person som känns jobbig, försök då följande:

 • Sätt dig och ta några djupa andetag. Fyll dig med ljus och visualisera hur du verkligen öppnar upp hjärtat.
 • Lyft upp situationen och be dina guider att hjälpa dig med att förstå meningen eller lärdomen. Känn in de känslor eller tankar som kommer till dig, ha TILLIT till att det som kommer är rätt.
 • Ta emot det du får med genuin & hjärtlig tacksamhet, kommer du inte från hjärtat i denna stund så kommer det inte fungera.
 • Visualisera personen eller situationen framför dig och skicka sen en stråle av det renaste, vitaste ljuset från ditt hjärtchakra till den andra. Med strålen så skickar du din kärleksfulla förlåtelse som frigör de karmiska band som skapats. Strålen kommer sen komma tillbaka, in i ditt hjärtchakra. Kan du känna något? Känslor som kommer upp? Kanske du ser situationen annorlunda? Värme? Ilska? Glädje? Vad som än kommer, låt det komma. 
 • Visualisera slutligen hur du nu klipper/stänger ner strålen och släpper både dig själv och den andra personen fria.
  Känn in den nya energin, hur känns det nu?

"Känn hur lätthet och känslan av frihet sprider sig i kroppen - välkommen till ditt nya jag, DU ÄR FRI!"

Jag hoppas att du kan ha nytta av detta verktyg och använd det för att frigöra dig själv. Du kan använda samma verktyg på gamla som nya händelser och även situationer där personen i fråga kanske inte längre vandrar här på jorden i fysisk form längre. Allt är energier och finns kvar även i högre dimensioner så ta dig själv tiden att rensa på, en gång för alla!


Med ljus & kärlek,

Elin

unsplash