MEDIAL VÄGLEDNING

I en medial vägledning så kanaliserar jag de budskap som ditt team av guider och änglar vill förmedla till dig. Det är alltid kärleksfulla budskap för att hjälpa dig med din personliga utveckling på bästa sätt. Det handlar därför inte om ”spådom” eller att komma med alarmerande budskap om kommande händelser. Så du kan vara helt trygg i att det blir en väldigt varm och utvecklande upplevelse.

PRIS:

60 min          1150 kr

30 min          595 kr

Först låter jag guiderna ge dig den vägledning de anser du behöver just nu. Är det något mer du undrar får du självklart även möjlighet att ställa dina frågor därefter, allt för att du ska känna att du fått den hjälp du söker. Då de är så otroligt nära dig är det inte ovanligt att de svarar på dina frågor redan i deras budskap.


Jag rekommenderar varmt att verkligen ta till dig av deras budskap, även om de direkt inte fullt ut är tydliga för dig. De känner dig på en själslig nivå och därmed har de ett annat perspektiv av dig och ditt liv som vi i vår mänskliga kropp inte alltid ser. Ofta brukar budskapen landa kanske dagen efter och blir då ofta en ”aha-upplevelse”. Så möt alltid deras budskap med öppenhet, nyfikenhet och vetskap att de är sanna.


I en medial vägledning kan det även komma upp tidigare liv, behov av healing mm. Jag låter därför alltid guiderna styra för att ge dig det du behöver just nu. Vår själ är så starkt knuten till alla våra kroppar (själslig, astral, fysisk osv) vilket gör att t.ex. energiblockeringar efter tid kan ge fysiska problem med smärtor, inflammationer och sjukdomar. Så att alltid ha ett helhetsperspektiv är av högsta vikt.


Att ha med sig är att jag inte kommunicerar med andar, dvs personer som gått vidare, utan kommunikationen sker med högre entiteter så som guiderna i ditt universiella team.


unsplash