TIDIGARE LIV KANALISERING

Varje liv vi lever som människa påverkar oss, på gott och ont. Allt ifrån trauman, olyckshändelser, sjukdomar och skador kan sätta sig i våra cellminnen och därigenom uttrycka sig i form av blockeringar, beteendemönster och rädslor i det liv du lever idag.

 

I en tidigare liv kanalisering med mig ber jag ditt universiella team av guider och änglar att lyfta fram det eller de liv som påverkar dig mest (negativt) idag. Det kan vara ett eller flera liv som levts under väldigt lika omständigheter. 

PRIS:

60 min          1150 kr

30 min          595 kr

Inför varje reinkarnation skriver vi ett själsligt kontrakt där vi specificerar hur vårt liv ska se ut, vilka föräldrar vi ska födas till, vilka lärdomar vi ska möta osv. Uppnår vi inte dessa lärdomar så behöver vi leva om livet tills vi gjort så. Därför är det inte ovanligt att man lever om liknande liv flera gånger. Ju fler gånger desto djupare sätter sig dessa blockeringar och beteendemönster.


Under sessionen kommer jag berätta vem du var, när och var du levde, hur ditt liv såg ut i stort, vad som hände och hur du dog. Allt detta för att du ska kunna känna in och relatera till ditt liv idag. Just de känslor vi bär i dödsögonblicket tenderar att sätta sig djupare då vi under den livstiden inte hinner att bearbeta det.


Sen utför jag en s.k. förlåtelseprocess med de som var en del av livet och på så sätt frigör vi de karmiska band som knutits. Det fina med detta är att vi då även frigör de andra själarnas band till dig, vilket även hjälper dem framåt.

Under förlåtelseprocessen kan jag också se om det är några av dessa personer som även reinkarnerat med dig i detta livet. Vi tillhör alla en stor, själslig familj så det är väldigt vanligt att vi, i olika formationer, väljer att reinkarnera tillsammans.


Då detta är en otroligt kraftfull session så skulle jag varmt rekommendera 60 minuter för att få ut så mycket som möjligt av det.