GRUPPSESSION

Är du, tillsammans med några vänner, kollegor eller andra nära och kära intresserade av att höra vad universum har för budskap just till er? Då kommer jag gärna och håller en gruppsession med er.


Vid en gruppsession kanaliserar jag budskap både generellt till gruppen samt även till så många personer som möjligt. Det beror lite på antalet deltagare samt tiden. Intentionen är dock alltid att alla ska få budskap.


Vänligen notera att jag inte jobbar med andekontakt utan istället kommunikation från högre ljusmästare och ärkeänglar.


Sessionen går bra att hålla digitalt. Vill ni att jag kommer till er tillkommer reseersättning.

PRIS:

Pris på förfrågan, beroende på tid och antal deltagare.