Förändra ditt liv med levande vatten

Förändra ditt liv genom att dricka levande vatten!


Vatten är källan till ALLT liv. Det är inte bara källan till liv men också den mest vitala delen av vårt liv. Vatten gör att våra kroppar fungerar, till och med på cellnivå.

Som med allt annat i världen så utvecklas saker åt både bättre och sämre håll och ju fler människor vi blir på jorden desto mer effektivt behöver allt fungera. Med detta blir även vårt vatten mer processat genom vattenreningsverk vilket tar bort mycket av vattnets fantastiska egenskaper. Detta orsakar problem för oss som individer på väldigt många nivåer.


Det vatten vi idag får i våra kranar, även om man har egen brunn, är tyvärr inte rent utan till och med förgiftat. I Sverige innehåller vårt vatten mellan 20 000 - 100 000 olika kemikalier från miljöförstöringar, besprutningar, tungmetaller som läckt från industrier, mediciner, hormoner, klor och fluor. Endast ett fåtal av dessa uppmäts i våra vattenreningsverk, dvs. de tas inte bort!

Detta vatten gör att den fantastiska processen som är utarbetad i minsta detalj i kroppen inte längre fungerar. Vi blir uttorkade, försurade och förgiftade vilket leder till olika sjukdomstillstånd och begränsningar. 

Precis som vi väckts till att vi noggrannt behöver se efter vad vi stoppar i oss, vi köper ekologisk mat, mat utan tillsatser, konserveringsmedel osv, men det många inte tänker på är vattnet, vår sanna grundessens!


I världen finns det fyra naturliga källor med så unikt vatten att det till och med kallas för "mirakelvatten". Det som är så unikt med detta vatten är att det är negativt laddat, alkaliserat (basiskt pH), strukturerat i små molekyler för optimalt upptag i kroppens celler samt att det innehåller s.k. molekylärt väte. Detta gör att de som dricker detta håller sig friska, lever längre och har optimal energinivå då deras kroppar fungerar precis så som de ska.

För att vi alla ska kunna hamna på vår rätta väg i livet, för att komma i kontakt med vårt sanna, själsliga jag och börja leva fullt ut behöver vi också se till att våra fysiska kroppar är så rena och starka som möjligt. När vi då äter och dricker vatten som inte är rent så kan inte kroppen göra sig av med slaggprodukter och många föroreningar och kemikalier blir kvar i kroppen.


Så genom att dricka renat och levande vatten så kommer inte bara vår fysiska kropp må mycket bättre, det kommer även hjälpa med vårt eteriska/själsliga liv och uppvaknande.

Lyckligtvis finns det vattenjoniseringsmaskiner som omvandlar ditt vanliga kranvatten till detta fantastiska mirakelvatten, Kangenvatten®. Plötsligt kan du ha en egen hälskokälla i ditt eget hem. Genom att använda en maskin som helt efterliknar processerna i de naturliga källorna så ger du dig själv den bästa gåvan, källan till allt liv, riktigt vatten!


För mig har det förändrat mitt och min familjs liv och precis som med min mediala förmåga så vill jag även med detta sprida kunskapen för att DU ska kunna leva DITT BÄSTA LIV!! 


Unna dig själv möjligheten till att leva ditt liv fullt ut!

Vill du veta mer om detta fantastiska vatten och teknologin bakom?

Hör av dig eller besök min hemsida som mer specifikt pratar om detta

"Be the change" - 


Förändra ditt liv med levande

vatten!